Muzis praktijk voor muziektherapie
Home > MuziektherapieWaarom werkt muziektherapie?

Waarom werkt muziektherapie?

Samen muziek maken betekent communiceren en interactie. Als je samen speelt moet je naar elkaar luisteren, elkaar aanvoelen en op elkaar kunnen inspelen. Je kan door middel van samenwerken op zoek gaan naar een puls of harmonie. Er kan ook een rollenspel ontstaan waarin je elkanders spel imiteert, overdrijft of ondersteunt. Dit vraag- en antwoordspel vraagt om het respecteren en accepteren van elkanders grenzen. Je leert op deze manier door muziek te maken de basisvoorwaarden voor communicatie en interactie in het dagelijks leven.

Gevoelens uiten

Muziek is een middel om bij je gevoel te komen, je gevoel te uiten en uit te dragen. Door middel van de verschillende muzikale elementen (ritme, melodie, tempo, dynamiek, klank) kunnen veranderingen, ontwikkelingen, stabiliteit of acceptatie bewerkstelligd worden. Dit kan plaatsvinden op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied.

Rustgevend en activerend

Muziek zet aan tot bewegen. Op een marsmuziek zou je veel eerder gaan stampen dan op een wiegelied. Daarom kan muziek rustgevend werken, maar ook een manier zijn om boze gevoelens te ventileren.

Functioneel

Muziek kan een heleboel dingen makkelijker maken. Bijvoorbeeld het uitvoeren van opdrachten, het vasthouden van concentratie, het steeds opnieuw repeteren van lastige klanken gaat makkelijker in een lied of op muziek, dan 'droog'.

Verwerken

Muziek kan herinneringen oproepen. Mensen hebben bij sommige muziek goede herinneringen of juist nare. Door die muziek, begeleidt door een muziektherapeut, opnieuw te beluisteren kan men daar energie aan opdoen of slechte ervaringen verwerken.

Associëren

Muziek kan associaties oproepen, aan de hand van deze associaties kan er een gesprek op gang komen over onderwerpen die anders moeilijk bespreekbaar zijn.

Structuur en vrijheid

Muziek biedt structuur en geeft tegelijk vrijheid. Door middel van improvisatorische muziek doen kinderen en adolescenten bijvoorbeeld succeservaringen op. Improviserend muziek maken kan nooit fout zijn. De ‘fouten’ verdwijnen in het ontdekkend leren en kunnen zo nieuwe ideeën worden.
Website Design: Leonie Krol en Bert Müller