Muzis praktijk voor muziektherapie
Home > Aanmelden > Vergoedingen

Vergoedingen

Kosten voor muziektherapie moet u zelf betalen.
Sommige verzekeringen vergoeden deze kosten vanuit een (uitgebreid) aanvullend pakket. Het is daarbij van belang te weten dat beide muziektherapeuten aangesloten zijn bij de beroepsvereniging (Nederlandse Vereniging voor MuziekTherapie en de Federatie Vaktherapeutische Beroepen) en zijn geregistreerd (Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen), maar niet bij het antroposofische NVKT_oag of de NFG!

Voor een lijst met zorgverzekeraars die in 2019 de muziektherapie vergoeden klikt u hier. Aan deze lijst kunnen geen rechten verbonden worden. Muzis is niet aansprakelijk voor eventuele fouten.

Vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB) kan muziektherapie in principe niet als individuele begeleiding meer vergoed worden. soms kan wel via de gemeente voor jeugdigen een aparte afspraak over vergoeding worden gemaakt.

Bij aanvang van de behandeling of begeleiding sluit de muziektherapeut een contract af met de cliënt of diens ouders/verzorgers.

Klik hier voor inzage in het contract.
Klik hier voor het Aanmeldformulier muziektherapie Muzis.

Website Design: Leonie Krol en Bert Müller