Muzis praktijk voor muziektherapie
Home > Therapieproces > (Tussen)Evaluaties

Therapieproces

(Tussen)Evaluaties

Tweemaal per jaar schrijft de muziektherapeut een voortgangsverslag én bespreekt dit met de cliënt (of indien van toepassing diens ouders/verzorgers) in een aparte bijeenkomst. Aanwezigheid van andere behandelaars hierbij is wenselijk.
In het belang van de behandeling is het belangrijk om de muziektherapeut steeds op de hoogte te stellen van het functioneren van de cliënt en over eventuele wijzigingen m.b.t. andere therapieën en/of medicatie.

Indien van toepassing heeft de muziektherapeut gedurende de behandeling contact met de ouders/verzorgers en behandelaars. Dit kan wekelijks zijn ná afloop van de therapiesessie, maar kan ook maandelijks.

Website Design: Leonie Krol en Bert Müller