Muzis praktijk voor muziektherapie
Home > Muzikale Projecten > Voor Muziektherapeuten

Muzikale projecten voor muziektherapeuten

Workshop woede, agressie en muziektherapie

Vanaf jonge leeftijd moeten mensen gevoelens van boosheid en woede leren kanaliseren. Dat die woede hantering niet altijd optimaal vorm krijgt blijkt wel uit de wijze waarop sommige mensen met woede en agressie omgaan. Woede richt men op zichzelf (door bijvoorbeeld automutilatie) of op een ander (door bijvoorbeeld extreem schelden of mishandeling). Muziektherapeuten behandelen regelmatig de mensen die de gevolgen van schadelijk omgaan met woede en agressie ondervinden. Maar hoe ga je met woede van een cliënt om? Wat doe je met woede die verscholen zit of ontkend wordt? Waardoor wordt de woede opgeroepen? Wat doe je met je eigen woede? Deze workshop voor gediplomeerde muziektherapeuten gaat in op de manier waarop muziek een middel kan zijn om processen binnen woedehantering in gang te zetten, te bevorderen en te bestendigen. Daarbij ligt de focus zowel op de eigen manier van woedehantering van de deelnemers als het proces van agressieregulatie van cliënten.

Laurien Hakvoort verzorgt deze workshop.
Duur: 6 dagdelen. De workshop is geaccrediteerd door de Federatie Vaktherapeutische Beroepen.

Handelingsgerichte methode voor gedragsmatige muziektherapie voor cliënten met verslavingsproblematiek

Deze (bijscholings)cursus voor afgestudeerd muziektherapeuten heeft een drieledige opbouw. Het eerste deel gaat over het in kaart brengen van (belemmerende) copingmechanismen van cliënten met verslavingsproblematiek. Het tweede behandelt methodisch, therapeutische manieren waarop muziek cliënten kan helpen zich bewust te worden van hun strategieën. Het derde deel bevat de behandelmethode voor het aanleren van alternatieven. In deze workshop zal een muziektherapeutische invalshoek gecombineerd worden met een gedragsmatige.

Deze workshop wordt verzorgd door Laurien Hakvoort en Irene Dijkstra.
Duur: (minimaal) 1 dagdeel

Linda van der Linden heeft ervaring met de projecten:

Afasiekoor op aanvraag

Sociale Weerbaarheidstraining voor kwetsbare jongeren

Aangepaste muziekles aan kinderen met een autistime spectrum stoornis

Manon Bruinsma heeft ervaring met de projecten:

IPod/MP3 gebruik bij dementerende ouderen

Music and memory

Website Design: Leonie Krol en Bert Müller