Muzis praktijk voor muziektherapie
Home > Therapieproces > Observatie

Therapieproces

Observatie

Voordat de behandeling gestart kan worden zal de muziektherapeut in een drietal sessies de cliënt observeren.
Tijdens deze sessies wordt gebruik gemaakt van muzikale werkvormen, specifiek voor de cliënt. Na afloop van deze sessies schrijft de therapeut een observatie- en indicatieverslag dat besproken wordt in een startgesprek.
Afhankelijk van de cliënt kunnen hier ook andere personen bij aanwezig zijn, zoals ouders/verzorgers en/of andere betrokkenen (verwijzers).

Instrumenten Muzis
Website Design: Leonie Krol en Bert Müller