Muzis praktijk voor muziektherapie
Home > Muziektherapie > Locatie

Locatie

Muziektherapie in de praktijkruimte

De muziektherapie vindt bij voorkeur plaats in een Muzis Praktijkruimte. De cliënt komt dan zelf naar de praktijkruimte toe voor de therapiesessies.

Muziektherapie aan huis

De muziektherapiesessie vindt bij de cliënt thuis plaats indien geïndiceerd. De therapeut zal met de instrumenten naar het huis komen.

Muziektherapie op school

Soms zijn de problemen van een kind of adolescent vooral binnen de schoolsituatie merkbaar. De muziektherapie kan dan plaatsvinden op de school van het kind of de adolescent. De ouders/verzorgers moeten dan nagaan of er een ruimte beschikbaar is, waar de muziektherapie ongestoord plaats kan vinden, zonder geluidsoverlast te genereren voor de rest van de school.

Praktijkruimte Muzis
Website Design: Leonie Krol en Bert Müller