Muzis praktijk voor muziektherapie
Home > Verwijzers > Informatie Verwijzers

Informatie voor verwijzers

Muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie gehanteerd worden met het doel verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of motorisch gebied te bewerkstelligen. (www.muziektherapie.nl)

Muzis bestaat uit gediplomeerde, geregistreerde en gecertificeerde muziektherapeuten. Zij werken evidence en practise based en gebruiken zowel actieve als receptieve werkvormen. Alle muziektherapeuten hebben een AGB-code en zijn aangesloten bij de beroepsvereniging (NVvMT en FVB), geregistreerd in het Register Vaktherapeutische Beroepen en geregistreerd als internationaal erkend Neurologic Music Therapist. Muzis Praktijk voor muziektherapie is AVAR gecertificeerd.

De doelgroep van Muzis zijn mensen met gedragsproblemen. Te denken valt aan:
 • ASS, ADHD, PDD-NOS, Rett-syndroom
 • Emotionele problemen
 • Verstoorde rouwverwerking
 • Aressieproblemen
 • Angststoornissen
 • Negatieve psychotische symptomen
 • Depressie
 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Gedragsproblemen van tijdelijke aard

De doelgroep van Muzis daarnaast zijn mensen met neurologische problemen. Te denken valt aan:
 • CVA, NAH, Parkinson
 • Motorische problemen
 • Spraak- en taalproblemen
 • Executieve functieproblemen

Voorbeelden van doelen die door het inzetten van muzikale middelen bereikt kunnen worden zijn:
 • Het leren communiceren met anderen
 • Het omgaan met eigen gevoelens en met die van anderen
 • Omgaan met spanningen
 • Het leren kennen en respecteren van eigen grenzen en die van anderen
 • Problemen oplossen
 • Concentratieboog verlengen
 • Op een functionele manier voor zichzelf opkomen
 • Boosheid leren hanteren
 • Motoriek en spraak verbeteren
 • (Opnieuw) Trainen van executieve functies
Website Design: Leonie Krol en Bert Müller