Muzis praktijk voor muziektherapie
Home > Muziektherapie > Doelen

Doelen

Bij muziektherapie wordt aan verschillende doelen gewerkt zoals:

 • Emotionele doelen:

 • Omgaan met gevoelens en emoties, emoties uiten en herkennen en reageren op emoties van anderen
 • Omgaan met spanningen
 • Boosheid leren hanteren
 • Faalangst en perfectionisme leren reduceren
 • Sociale doelen:

 • Het leren kennen en respecteren van eigen grenzen en die van anderen
 • Communicatie en sociale vaardigheden
 • Op een functionele manier voor zichzelf opkomen
 • Functionele doelen:

 • Concentratie, aandacht en (zintuiglijke) waarneming verbeteren
 • Structureren en ordenen, of juist loskomen van structuur en leren omgaan met veranderingen
 • Problemen oplossen
 • Motoriek en spraak verbeteren
 • (Opnieuw) Trainen van executieve functies (plannen, beoordelen, enz.)

Voor de realisatie hiervan wordt gebruik gemaakt van:

 • Activerende of rustgevende instrumenten, zoals djembé, zang, fluit, xylofoon, gitaar
 • Elementen uit de muziek, ritme, melodie, tempo, dynamiek, klank
 • Zowel muzikale improvisatie als muziek luisteren
 • Zowel musiceren, zingen, begrijpen, experimenteren, oefenen als praten
Website Design: Leonie Krol en Bert Müller