Muzis praktijk voor muziektherapie
Home > Therapieproces > Behandeling

Therapieproces

Behandeling

Als leidraad voor de behandeling schrijft de therapeut een behandelplan. Hierin komen o.a. de werkdoelen, de behandelfasen en de verwachte behandeltijd aan bod. Dit plan zal met eventuele andere behandelaars afgestemd worden.

Tijdens de behandeling heeft de cliënt wekelijks muziektherapie; op locatie (thuis) of in de therapieruimte. Een individuele therapiesessie duurt gemiddeld drie kwartier.

De duur van de therapiesessie voor groepen is afhankelijk van de deelnemers. Hiervoor worden van tevoren met de betrokken ouders/verzorgers en/of verwijzers afspraken ‘op maat’ gemaakt.

Behandelfases

Het verloop van de therapie is in veel gevallen te markeren in fasen, met een start en kennismaking, het werken aan de problematiek en de afronding. Het verloop binnen deze fasen is voornamelijk afhankelijk van de hulpvraag.
Andere factoren, zoals veranderingen in de dagelijkse leefomgeving (school, wonen) kunnen ook op het proces van invloed zijn.

Afronding van de behandeling

In overleg met de betrokkenen wordt door de muziektherapeut toegewerkt naar het einde van de behandeling wanneer aan de behandeldoelen is voldaan of wanneer geen progressie meer te verwachten is. Voor de afronding van de behandeling schrijft de therapeut een eindverslag en bespreekt dit met de cliënt (indien van toepassing met diens ouders/verzorgers).
Website Design: Leonie Krol en Bert Müller