Muzis praktijk voor muziektherapie
Home > Aanmelden > Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Aanmelden

Hiervoor kunt u het aanmeldingsformulier invullen en dit digitaal versturen. Het is ook mogelijk om dit formulier uit te printen en vervolgens aan ons postadres te verzenden. U kunt ook een email sturen naar info@muzis.net.
Alle gegevens die via dit formulier worden opgeslagen worden gehanteerd volgens de AVG-WPB richtlijnen
In alle gevallen neemt een van onze therapeuten binnen één week telefonisch contact met u op.

Oriënterend gesprek (mondelinge pre-intake)

Dit eerste gesprek vindt telefonisch plaats. Daarin wordt besproken wat de hulpvraag is en of muziektherapie daarvoor een passende behandelvorm is. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. De volgende stap is de intake.

Intakegesprek

Het intakegesprek is bedoeld om de hulpvraag te bespreken en om informatie over de cliënt uit te wisselen met de therapeut. Voor het intakegesprek komt een van onze therapeuten (die bij voorkeur ook de behandelaar zal worden) bij u thuis wanneer sprake is van therapie-op-locatie. In de andere gevallen verzoeken wij u naar de therapieruimte te komen.
Tijdens dit gesprek kunnen de volgende punten aan de orde komen:
  • Diagnoses, al eerder opgesteld door andere behandelaars
  • Problematiek en hulpvraag
  • Dagelijks functioneren
  • Muziektherapeutische behandeling

Bij aanvang van de behandeling sluit de muziektherapeut een contract af met de cliënt/ouders/verzorgers.

Klik hier voor het Aanmeldformulier muziektherapie Muzis.
Website Design: Leonie Krol en Bert Müller