Muzis praktijk voor muziektherapie
Home > Neurologische Muziektherapie > NMT Spraak- en spreektraining

Neurologische Muziektherapie (NMT)

Evidence Based Muziektherapie ter verbetering van spraak en spreken

Het is vreselijk frustrerend wanneer je merkt, dat je partner of ouder door een herseninfarct niet meer in staat blijkt te zijn op normale wijze met je te communiceren. Neurologische Muziektherapie kan dan een aanzet geven voor de verbetering van de spraak of het spreken.
Vanuit de NMT zijn meerdere technieken ontwikkeld om spraak en spreken te verbeteren. Het meest optimaal is het, wanneer deze technieken in een samenwerking tussen muziektherapeut en logopedist worden uitgevoerd, maar momenteel heeft Muzis geen logopedist in dienst.
Therapeutic Singing is een manier om al deze technieken meer groepsgewijs te stimuleren en uit te diepen.

Training bij Afasie

Al in de jaren zeventig ontwikkelden R. Sparks en J. Deck de Melodic Intonation Therapy (MIT). Vanuit de Neurologische Muziektherapie is hier een verdere neurologische onderbouwing voor gevonden. Deze techniek is ontwikkeld om mensen met een volledige afasie weer praktische zinnen te leren hanteren.
Musical Speech Stimulation (MUSTIM) is ontwikkeld om spontane spraak te stimuleren bij mensen die wel kunnen, maar niet zo goed meer durven te praten.
Om articulatie, ademhalingskracht, en de functie van het spraakapparaat te verbeteren is Oral Motor and Respiratory Exercises (OMREX) ontwikkeld.

Training bij Stotteren

Rhytmic Speech Cueing (RSC) is ontwikkeld om via de muziek de vloeiendheid van de spraak weer te optimaliseren of het ritme ervan te vertragen of juist weer opgang te brengen.
Vocal Intonation Therapy (VIT) kunnen muziektherapeuten inzetten om de controle over de stem, ademhaling, stemaanzet en toonhoogte te verbeteren.

Training bij communicatieve beperkingen door verstandelijke handicap

Door Symbolic Communication Training through Music (SYCOM) leert de muziektherapeut de cliënt regels van het luisteren en reageren via muzikale opdrachten.
Een volgende stap is om woorden te leren herkennen behorend bij en geven aan voorwerpen. De muziektherapeut gebruikt dan Developmenal Speech and Language Training through Music (DSLM) door liederen te gebruiken voor specifiek gerichte training van begripsherkenning, uitspraak van woorden en verdere taalontwikkeling.

Informatie over neurologische muziektherapie in het algemeen.
Informatie over neurologische muziektherapie op het gebied van motorische problemen.
Informatie over NMT op het gebied van cogniteve problemen.
Website Design: Leonie Krol en Bert Müller