Muzis praktijk voor muziektherapie
Home > Neurologische Muziektherapie > NMT Sensomotorische training

Neurologische Muziektherapie (NMT)

Evidence Based Muziektherapie voor Sensomotorische problemen

Naar het behandelen van sensomotorische problemen via neurologische muziektherapie is veruit het meeste onderzoek gedaan. De effecten daarvan zijn ook het meest spraakmakend en opvallend. Bij al deze technieken is de samenwerking tussen een muziektherapeut en fysiotherapeut zeer aan te bevelen.

Training van het lopen

Voor mensen met problemen bij het lopen (veroorzaakt door CVA, Parkinson, enz.) is vanuit de neurologische muziektherapie de Rhythmic Auditory Stimulation (RAS) ontwikkeld. De resultaten daarvan zijn zeer positief voor stabiliteit en uitvoering van loopbewegingen.

Training van fysieke bewegingen

Therapeutic Instrumental Music Performance (TIMP) is een geprotocolleerde muziektherapeutische behandeling, die verschillende bewegingen stimuleert door het laten bespelen van instrumenten door de aangedane ledematen.

Ondersteuning bij doorbreken geblokkeerde bewegingen

Patterned Sensory Enhancement is een techniek, waarbij iedere beweging juist vanuit de muziek ondersteund en voortgestuwd wordt. Een zeer goede stimulans voor heel lastig uit te voeren bewegingen.

Informatie over neurologische muziektherapie in het algemeen.
Informatie over neurologische muziektherapie op het gebied van spraak- en spreekproblemen.
Informatie over NMT op het gebied van cogniteve problemen.
Website Design: Leonie Krol en Bert Müller