Muzis praktijk voor muziektherapie
Home > Neurologische Muziektherapie > NMT Cognitietraining

Neurologische Muziektherapie (NMT)

Evidence Based Muziektherapeutische Cognitie Behandelmethode

Er zijn binnen de neurologische muziektherapie momenteel negen geprotocolleerde behandeltechnieken ontwikkeld voor specifieke cognitieve problemen.
De technieken richten zich op verschillende cognitieve domeinen:

Training van concentratie, aandacht en waarneming

De NMT onderscheidt meerdere technieken voor het verbeteren van verschillende vormen van concentratie, aandacht en waarnemening zijn.
Musical Attention Control Training (MACT) is Muzikale Aandacht Controle training. Het doel is aandacht te leren richten, gericht houden en verdelen. Mensen die moeite hebben om uit een groot aanbod van prikkels de juiste prikkel te halen en daar gericht aandacht aan te geven (ADHD, verst. beperking, psychose, enz.) meerdere niveaus.
Musical Sensori Orientation Training (MSOT) heeft als doel de aandacht te trekken. Vooral met sub-coma en vegetatieve state van cliënten. Sensorische stimulatie; cliënt reageert op de muziek, oriëntatie in de ruimte, vasthouden van alertheid.
Via Musical Neglect Training (MNT) wordt een genegeerd lichaamsdeel weer geactiveerd. Instrumenten op zijde negeerde lichaamsdeel plaatsen; motorische, ritmische en melodische structuur zorgt dat cliënt steeds verder naar (meestal) links buigt.
Auditory Perception Training heeft als doel de auditieve waarneming verbeteren bij mensen met een auditieve beperking. Vooral voor patiënten met verstoord gehoor en Cochlear implantaten. Via grafische partituren en luisteropdrachten cliënten laten aangeven wat verschillend is tussen voor en naspel.

Activering van geheugen

Eer zijn drie geprotocolleerde technieken ter verbetering en actievering van het geheugen zijn Via Musical Mnemonic Training (MMT) leren cliënten procedurele en decleratieve functies onthouden (zoals naam, telefoonnummer, volgorde van handelingen). Door melodisch en ritmische organisatie (chunking) kan een cliënt de informatie makkelijker onthouden. Associative Mood and Memory Training (AMMT) (in NL beter bekend als reminiscentie) zet de muziektherapeut muziek in om (goede) herinneringen op te halen aan vroeger, om stemming bij de cliënten te verbeteren. Het gaat daarbij vooral om mensen met dementie, Korsakov of ernstige verstandelijke beperking. Echoic Memory (EM) leert een cliënt geluiden te plaatsen en te herkennen. Door muzikale patronen binnen 3 seconde na te vragen stimuleert de muziektherapeut het verdwenen korte termijn geheugen van cliënten met een hersenbeschadiging op dit gebied.

Training van planning, structuur en ordening

Voor het stimuleren van of het het kunnen uitvoeren van executieve functies is de Musical Executive Function Training (MEFT) als muziektherapeutische techniek ontwikkeld. Het doel hiervan is om via muzikale werkvormen de cliënt te leren organiseren, problemen op te lossen, keuzes te maken, beredeneren en begrijpen.
Psychosociale revalidatie via muziektherapie wordt aangeboden als Music in Psychosocial Training and Counseling (MPC).

Informatie over neurologische muziektherapie in het algemeen.
Informatie over neurologische muziektherapie op het gebied van motorische problemen.
Informatie over NMT op het gebied van spraak- en spreekproblemen.
Website Design: Leonie Krol en Bert Müller