Muzis praktijk voor muziektherapie
Home > Utrecht > Nieuws Utrecht

Nieuws

Muzis stand

Het gaat heel goed met Muzis. Veel mensen weten dat zij baat kunnen hebben bij een behandeling via muziektherapie, aangeboden door geregistreerde en geschoolde neurologische muziektherapeuten. We hebben dus een drukke en levendige muziektherapiepraktijk hierdoor.

De provincie Utrecht heeft 2 Muzis muziektherapeuten. Manon Bruinsma (geregistreerd muziektherapeut en Neurologische Muziektherapie Fellow) biedt in Amersfoort en omgeving muziektherapie en individuele begeleiding aan volgens de hoge normen en standaarden van Muzis. Meer informatie over Manon Bruinsma en de tarieven vindt u op Muzis in Amersfoort.
Voor de stad Utrecht zijn we blij met Linda van der Linden, die als(geregistreerd en neurologisch) muziektherapeut op meerdere plekken in Utrecht en Zeist werkzaam is.

Uitbreiding Muzis Utrecht
Sinds 1 november 2014 geeft de Utrechtse Muzis muziektherapeut Linda van der Linden ook muziektherapie in oefenstudio The Bends in Utrecht Zuilen. Dit gloednieuwe oefenruimtecomplex aan een zijstraat van de Amsterdamsestraatweg is onze nieuwe locatie op de donderdagmiddag.
Oefenruimte The Bends heeft een sociaal karakter, eigenaar Teake Reijenga is blij met de aanvulling van muziektherapie binnen de diverse scala van activiteiten in zijn pand. In deze ruimte is tijdens muziektherapie ruimschoots de gelegenheid om microfoons, versterkers en het drumstel te gebruiken. Daarnaast is er een rustige, prettige wachtruimte met tijdschriften voor ouders of begeleiders. Koffie en thee zijn gratis aan de bar verkrijgbaar. We hopen u hier snel eens te mogen begroeten.

We hebben tot nu toe op veel verschillende plekken workshops en voorlichtingen gegeven over wat muziektherapie inhoudt en wat het kan betekenen voor diverse doelgroepen. Naast de therapieën die we wekelijks verzorgen voor kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen verzorgen we dan ook verschillende lezingen en workshops.

Website Design: Leonie Krol en Bert Müller