Muzis praktijk voor muziektherapie
Home > Wie is Muzis? > Manon Bruinsma

Beroepsgerichte biografie Manon Bruinsma, BM, RMTh, SMTA,NMT-F

Muzis Amersfoort In 2001 studeerde Manon af aan het conservatorium van Artez in Enschede als muziektherapeut. In de jaren daarvoor studeerde ze een aantal jaren geneeskunde, filosofie en maakte kleinkunstprogramma's.

Van 2001 tot en met 2008 heeft ze als muziektherapeut bij Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsstoornissen gewerkt. Ze werkte mee aan verschillende multidisciplinaire richtlijnen en een Cochrane review over muziektherapie en dementie. Bij Scelta is ze geschoold in de Dialectische Gedragstherapie (DGT) en de Acceptance en Commitment Therapy (ACT), en gaf ze de VERS (Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis) evenals een module over middelenmisbruik.

Vanaf 2009 heeft ze met diverse doelgroepen gewerkt, met veteranen, chronisch psychiatrisch cliënten, dementerenden en in de ouderenrevalidatie. Na haar opleiding tot neurologisch muziektherapeut en de cursus Speech and Music Therapy for Aphasia, in 2011 en 2012, is ze de connectie met fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten gaan opzoeken om de neurologische muziektherapie op alle domeinen (sensomotoriek, spraak- en taal, en cognitie) toe te passen.

Bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en het Artez conservatorium heeft ze gewerkt als gastdocent. Hier gaf ze modules over Dialectische Gedragstherapie, gespreksvaardigheden voor vaktherapeuten, omgaan met moeilijk gedrag en mediumlessen. Op diverse werkplekken zette ze Ipod projecten op, waarbij bewoners van het verpleeghuis een mp3speler met favoriete muziek opgezet krijgen.

Manon Bruinsma presenteert momenteel veel over haar bijzondere resultaten in het gebruik van Ipod's/MP3-spelers bij mensen met dementie, onder andere met meerderere optredens tijdens de iDFA en bij omroep Max en 'Een vandaag'. U kunt op de Muzis website dan ook terecht voor meer informatie over het Ipod/MP3-speler-project dat zij uitzet in verschillende verpleeghuizen en het laatste Nieuws over opleiding en scholing in deze methode.

Voor de stichting Music and Memory is ze contactpersoon voor Europa. Ze is lid van de PR commissie van de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie en betrokken bij meerdere tv-programma's over Muziektherapie.

Ze is tevens neurologische muziektherapeut en gecertificeeerd Speech Music Therapy for Aphasia therapeut

Website Design: Leonie Krol en Bert Müller