Muzis praktijk voor muziektherapie
Home > Wie is Muzis? > Linda van de Linden

Beroepsgerichte biografie Linda van der Linden, Ba SW, RMTh, NMT, muziektherapeut Muzis Utrecht en Den Bosch

Linda Muzis Muziek verbetert niet de wereld maar kan jouw wereld wel een heel stuk leuker maken!

Linda werkt al 15 jaar als muziektherapeut voor een instelling met jongeren en volwassenen met en zonder een licht verstandelijk beperking (LVB) en gedragsproblemen. Daarnaast heeft zij ruime ervaring in de psychiatrie. Zij heeft zich gespecialiseerd in behandelingen op het gebied van traumaverwerking. Zij behandelt cliënten met ervaringen op het gebied van huiselijk geweld, (eenmalig) seksueel misbruik en rouwverwerking.
Tijdens de muziektherapie werken cliënten in een aantal fases aan het verwerken van de nare ervaringen, het vergroten van hun weerbaarheid, het verstevigen van hun identiteit en het verankeren van een positief zelfbeeld. Linda is naast muziektherapeut ook beeldend therapeut en gebruikt beeldende interventies binnen de muziektherapie. Linda combineert haar muziektherapie vaak met cognitieve gedragstherapeutische interventies uit de Rationele Emotieve Therapie (RET). In 2013 heeft Linda zich gespecialiseerd in de Neurologische muziektherapie.

Linda:

Ieder mens heeft van nature een drang naar harmonie. Daarom zit er in ieder kind, jongere of volwassenen een intrinsieke motivatie om problemen op te lossen en een fijne omgeving voor zichzelf te creëren. Muziektherapie haalt heel bewust deze motivatie bij cliënten naar boven en dat gebruiken we. We benoemen of beschrijven de nare ervaringen of de problemen en geven er een muzikale uiting aan, zo komt de verwerking op gang en komt er ruimte voor positieve kracht en nieuwe ervaringen. Binnen de therapie kijken we naar: Wie ben je, wat heb je meegemaakt, wat kan je, wat wil je nog leren, hoe zou je je willen voelen en hoe kunnen we dat samen bereiken?

Wat ik zo mooi vind aan muziektherapie is dat we het samen doen. Cliënt en therapeut werken op gelijkwaardige basis met elkaar om problemen op te lossen en levensvreugde (terug) te winnen. Soms zijn woorden overbodig en zegt de muziek genoeg, zo niet alles. Veiligheid is een basisvoorwaarde in mijn attitude die ik erg belangrijk vind. Kwetsbaarheid omzetten in kracht is het hogere doel van al mijn muziektherapieën.

Website Design: Leonie Krol en Bert Müller